Program nauczania

CO NAS INSPIRUJE?

Przedszkole Katowice
METODY NAUCZANIA W SOLANTIS
Badania naukowe dowodzą, że nie ma jednego skutecznego lekarstwa na wszystko, tak samo nie ma jednej skutecznej metody nauczania. Nasza kadra, to zespół nauczycieli, specjalistów, którzy znają ich wiele. My z tych nurtów edukacyjnych wybieramy to,  co najlepiej wpływa na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Jesteśmy zainspirowani metodą Montessori, metodą edukacji demokratycznej, turkusowych przedszkoli, budzącej się szkoły i planie daltońskim. 
SOLANTIS TO HOLISTYCZNE WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE
Edukacja przedszkolna, to eksplozja potencjału dziecka. My zadbamy o jego harmonijny rozwój. Uwzględniamy i wesprzemy wszystkie aspekty rozwoju dzieci tj. psychiczny, emocjonalny, językowy, komunikacyjny, społeczny, motoryczny. W pracy i zabawie z dziećmi rozwiniemy ich talenty muzyczne, plastyczne, teatralne. Pracując metodą projektu rozwiniemy zdolności techniczne i matematyczne. Stawiamy na naukę przez zabawę i doświadczanie świata. Taka nauka jest najskuteczniejsza i najtrwalsza.
JAKI BĘDZIE NASZ PRZEDSZKOLAK?
To Dziecko świadome swoich talentów, indywidualności i możliwości. Dbające o relacje rówieśnicze, otwarte na drugiego człowieka. Znające i respektujące normy postępowania. Przygotowane do życia i nauki na kolejnych etapach edukacyjnych z wysoko rozwiniętymi kompetencjami przyszłości. Dziecko, które wie jak się uczyć i radzić sobie w sytuacji niekomfortowej/stresowej, umiejące sprostać kolejnym nieznanym wyzwaniom.

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
~Konfucjusz.