Nasz zespół

W naszym wyjątkowym przedszkolu i klubie dziecięcym znajduje się 5 przestronnych, świetnie urządzonych oddziałów: 

Zajączki, Liski, Rysie, Szopy, Wiewiórki

Zając
Lis
Ryś
Szop
Wiewiórka

Troskliwą opiekę nad dziećmi sprawuje kadra posiadająca nie tylko wymagane kwalifikacje, lecz przede wszystkim przepełniona pasją i miłością do najmłodszych. Są to nauczyciele i opiekunowie z nietuzinkowymi pomysłami, którzy w myśl edukacji wspierającej towarzyszą Państwa dzieciom w nauce życia, bez nachalności, dyskretnie wskazując ścieżki wiedzy. Sprawną komunikację z Naszym Zespołem gwarantuje aplikacja mobilna LiveKid

ZESPÓŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO TWORZĄ WYJĄTKOWI LUDZIE:

Kadra Solantis

Ilona

Dyrektor Przedszkola

Menadżer – edukator – nauczyciel dyplomowany – coach, od 2005 roku pełni funkcje dyrektora szkół i placówek oświatowych na różnych etapach edukacyjnych od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. Za działalność na rzecz edukacji nagradzana wielokrotnie nagrodami organów prowadzących i innych instytucji edukacyjnych.

Dowiedz się więcej

Nominowana do nagrody Chorzowianin Roku, Laureatka Honorowej Statuetki Batorego, za wyróżniającą pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Super Dyrektor 2020 r.”. Członek zespołu projektowego ogólnopolskiego projektu dot. indywidualizacji nauczania indywidualni.pl 

Prelegent ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz organów prowadzących „Nowoczesny Dyrektor” . Trener-szkoleniowiec Centrum Kształcenia Nauczycieli z zakresu zarządzania oświatą, autor artykułów i szkoleń dot. organizacji zdalnej edukacji na platformie TEAMS. Za nadrzędny cel stawia sobie wychowanie i wykształcenie dzieci tolerancyjnych, szanujących odrębność innych, pewnych siebie, śmiało wyrażających swoje zdanie. Dzieci o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Dzieci wrażliwych na piękno, sztukę, muzykę, przyrodę, otwartych na wiedzę i ciekawych świata. Dzieci, które bezpiecznie i śmiało będą przechodziły kolejne etapy swojej edukacji, by w przyszłości zdobywać świat.

Kadra Solantis

Mateusz

Wicedyrektor Przedszkola

Pedagog specjalny, arteterapeuta. Otrzymał certyfikat na poziomie eksperckim superwizora kompetencji kluczowych w systemie edukacji.  Od 2013 roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi i rodziną, wspierając system we wspólnej pracy wychowawczej i edukacyjnej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując z dziećmi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jako diagnosta, rekruter, streetworker i pedagog, oraz z uczniami w prywatnych placówkach edukacyjnych.

Dowiedz się więcej

W centrum jego zainteresowań znajdują się interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem, partycypacja dzieci w życiu społecznym i edukacyjnym, emancypacja dzieciństwa.

Współwłaściciel fundacji Margines działającej na rzecz wykluczenia edukacyjnego i badań nad dzieciństwem. Ekspert Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie kompetencji kluczowych. Autor i współautor  artykułów w czasopismach metodycznych, artykułów naukowych, monografii poświęconych edukacji alternatywnej i childhood studies. Autor i organizator rodzinnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Nominowany do nagrody „Osobowość roku” Dziennika Zachodniego, „Nauczyciela na Medal” i nagrody Uniwersytetu Śląskiego „PopScience”. Absolwent licznych programów i szkoleń z zakresu wychowania przez sztukę, edukacji alternatywnej, zdrowia psychicznego. Uczestnik czynny i bierny konferencji naukowych, m.in. „Seksualność dzieci i młodzieży”, „Pedagogika pozytywna”, „Trauma u dzieci i młodzieży”, „Korczak. Wczoraj i dziś”, „Pedagogika ulicy na Śląsku”.

W przedszkolu Solantis sprawuje funkcję wicedyrektora. Dodatkowo odpowiedzialny jest za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kadra Solantis

Magdalena

Nauczyciel

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego na profilu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zawsze chciała być nauczycielem mającym realny wpływ na rozwój najmłodszych. Współpracę z dziećmi zaczęła już na studiach pedagogicznych uczestnicząc w zajęciach praktycznych w przedszkolach i szkołach. Późniejsze praktyki uzupełniały jej wiedzę o rozwoju dzieci.

Dowiedz się więcej

Wychowawca grup na licznych koloniach i zimowiskach, które od 2011 roku wpisały się w jej stały grafik wakacyjny i zimowy. Od 2017 roku została kierownikiem kolonii. Ma ukończony kurs animatora czasu wolnego oraz jogi dla dzieci. Uwielbia organizować zajęcia taneczne dla swoich wychowanków. W wolnym czasie jeździ na rolkach, snowboardzie, tańczy, podróżuje i majsterkuje – nie ma rzeczy, której nie naprawi!

Kadra Solantis

Dominika

Nauczyciel

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Tuż po maturze wyjechała na wymianę międzynarodową do USA, gdzie przez 13 miesięcy opiekowała się wspaniałymi dziećmi. Miała okazję poznać amerykańskie przedszkola i zakochać się w pracy nauczyciela. Po tym doświadczeniu wiedziała, że jej miejsce jest tam, gdzie są dzieci.

Dowiedz się więcej

Bycie nauczycielem to dla niej niezwykłe wyzwanie. Jej misją jest odnaleźć magiczny klucz, dzięki któremu dotrze indywidualnie do każdego dziecka. Zobaczyć i zrozumieć świat, taki jakim widzą go jej przedszkolaki. Świat pełen kolorów i niespodzianek bez uprzedzeń, zła. Codziennie stara się ich przez niego prowadzić w taki sposób, żeby nie tracili entuzjazmu, wiary w swoje możliwości oraz dobra, które w sobie noszą. W swojej pracy bazuje na akceptacji potrzeb oraz emocji dzieci, zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Kadra Solantis

Agata

Nauczyciel

Absolwentka studiów na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uniwersytecie Śląskim. Swoją pracę zaczynała na stanowisku pomocy nauczyciela w językowym przedszkolu. Jako nauczyciel pracuje od 2 lat. W pracy z dziećmi stawia na indywidualne podejście, wspieranie talentów oraz kreatywności. Wierzy w to, że dzieci uczą się biorąc przykład z dorosłych, dlatego nieustannie dąży do tego, by być lepszą osobą i nauczycielem. W swojej pracy inspirację czerpie z podejścia Reggio Emilia.

Dowiedz się więcej

Dziecko ma „sto języków”, czyli komunikuje się poprzez słowa, ruch, rysunek, konstrukcje, muzykę na wiele różnych sposobów, aby wyrazić swoją wiedzę i przeżycia. Jej głównym zadaniem jest rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na różne sposoby.

„Dziecko składa się ze stu. Ma sto języków, sto rąk, sto myśli, sto sposobów, w jakie myśli, bawi się i mówi. Sto – zawsze sto rodzajów słuchania, dziwienia się i kochania.” – Loris Malaguzzi „100 języków dziecka”.

Kadra Solantis

Żaneta

Nauczyciel

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog. Od zawsze praca z dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Jej zdaniem, niczego dziecku nie powinno się narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Dowiedz się więcej

 

W swojej pracy kieruje się mottem: „Pomóż mi to zrobić samemu” – Maria Montessori.

Kadra Solantis

Oliwia

Pomoc Nauczyciela

Studentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika Przedszkolna I Wczesnoszkolna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość oraz pozwala na wykorzystanie pokaźnych umiejętności w zakresie plastyki. Ukończyła kurs opieki dziecięcej, doświadczona w pracy z maluchami w żłobkach i przedszkolach. 

Dowiedz się więcej

Stara się dostrzegać indywidualne potrzeby i predyspozycje najmłodszych – wspierając się pedagogiką Marii Montessori, otwiera wychowankom okno, przez które mogą spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Wyjątkowo cierpliwa, opanowana, lecz również stanowcza. Kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich podopiecznych – w jej obecności przysłowiowy włos dziecku z głowy nie spadnie.

Kadra Solantis

Dominika

Wychowawca w klubie dziecięcym

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryła pracując jako wychowawca kolonijny, a w późniejszym czasie, jako wychowawca w przedszkolu. Uwielbia pracę z najmłodszymi, która sprawia jej wielką radość i przyjemność. W swojej pracy charakteryzuje się ciepłem, miłością i dużą cierpliwością. Dąży do zdobywania przez dzieci jak największej samodzielności, uważając, że potrafią więcej niż im się wydaje.

Dowiedz się więcej


Dba, aby każde dziecko posiadało poczucie własnej wartości oraz czuło się ważne. Najważniejsze w jej pracy jest budowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w relacji nauczyciel – uczeń.

Kadra Solantis

Wiola

Opiekun w klubie dziecięcym

Artystyczna dusza – od zawsze chciała pracować z dziećmi. Towarzyszenie najmłodszym daje jej najwięcej przyjemności i satysfakcji. Każdego dnia na nowo odkrywa w małym człowieku nowe umiejętności i zainteresowania. Pracuje z najmłodszymi od wielu lat i w wielu nurtach. Najbliższa jej sercu jest pedagogika alternatywna – otwarta na dialog, szacunek i zrozumienie. U swoich podopiecznych lubi rozbudzać ciekawość świata. Organizatorka pracowni Solantis Art&Craft.

Dowiedz się więcej

Dostrzega ogromną wartość w zabawie swobodnej i spontanicznej aktywności twórczej dziecka. Wraz z swoimi podopiecznymi potrafi dosłownie z niczego stworzyć COŚ wspaniałego. Radość najmłodszych płynąca z kreacji to dla Wioli największa nagroda, dzięki której jest szczęśliwa i zaraża wszystkich dookoła pozytywną energią.

Kadra Solantis

Mariola

Opiekun w klubie dziecięcym

Potrafi wykreować bajkowy świat do którego zabiera swoich milusińskich. Każdy dzień wśród dzieci jest dla niej dużą niespodzianką i niesłychaną przygodą. Patrzenie na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności przez małych odkrywców przynosi jej wiele radości. Mariola twierdzi, że szczerość, zaufanie i uśmiech to największy skarb jaki może podarować mały człowiek. Chce wspierać i kształtować osobowość dziecka poprzez dostrzeganie jego różnorodności i wyjątkowości.

Dowiedz się więcej

 

Prawdziwą pasją Marioli jest rękodzieło – niestraszna jej praca z drewnem, tekstyliami i tekturą, a florystyka to jej konik

Dziewczyna z perłą

Johannes Vermeer

To możesz być TY! Poszukujemy ambitnych i kreatywnych osób do pracy w naszym wesołym zespole – szczegóły poniżej.

Dowiedz się więcej

Chcesz do nas dołączyć? Marzysz o tym by zmienić edukację i żyjesz miłością do dzieci? Świetnie! Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres: przedszkole@solantis.pl

Przedszkole Solantis praca - dołącz do nas już teraz!