Nasz zespół

W naszym wyjątkowym przedszkolu i klubie dziecięcym znajduje się 5 przestronnych, świetnie urządzonych oddziałów: 

Zające, Lisy, Rysie, Szopy, Wiewiórki

Zając
Lis
Ryś
Szop
Wiewiórka

Troskliwą opiekę nad dziećmi sprawuje kadra posiadająca nie tylko wymagane kwalifikacje, lecz przede wszystkim przepełniona pasją i miłością do najmłodszych. Są to nauczyciele i opiekunowie z nietuzinkowymi pomysłami, którzy w myśl edukacji wspierającej towarzyszą Państwa dzieciom w nauce życia, bez nachalności, dyskretnie wskazując ścieżki wiedzy. Sprawną komunikację z Naszym Zespołem gwarantuje aplikacja mobilna LiveKid

ZESPÓŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO TWORZĄ WYJĄTKOWI LUDZIE:

Kadra Solantis

Mateusz

Dyrektor Przedszkola, pedagog specjalny, arteterapeuta

Otrzymał certyfikat na poziomie eksperckim superwizora kompetencji kluczowych w systemie edukacji. Od 2013 roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi i rodziną, wspierając system we wspólnej pracy wychowawczej i edukacyjnej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując z dziećmi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jako diagnosta, rekruter, streetworker i pedagog, oraz z uczniami w prywatnych placówkach edukacyjnych.

Dowiedz się więcej

W centrum jego zainteresowań znajdują się interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem, partycypacja dzieci w życiu społecznym i edukacyjnym, emancypacja dzieciństwa.

Współwłaściciel fundacji Margines działającej na rzecz wykluczenia edukacyjnego i badań nad dzieciństwem. Ekspert Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie kompetencji kluczowych. Autor i współautor  artykułów w czasopismach metodycznych, artykułów naukowych, monografii poświęconych edukacji alternatywnej i childhood studies. Autor i organizator rodzinnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Nominowany do nagrody „Osobowość roku” Dziennika Zachodniego, „Nauczyciela na Medal” i nagrody Uniwersytetu Śląskiego „PopScience”. Absolwent licznych programów i szkoleń z zakresu wychowania przez sztukę, edukacji alternatywnej, zdrowia psychicznego. Uczestnik czynny i bierny konferencji naukowych, m.in. „Seksualność dzieci i młodzieży”, „Pedagogika pozytywna”, „Trauma u dzieci i młodzieży”, „Korczak. Wczoraj i dziś”, „Pedagogika ulicy na Śląsku”.

W przedszkolu Solantis sprawuje funkcję wicedyrektora. Dodatkowo odpowiedzialny jest za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kadra Solantis

Magdalena

Nauczyciel, instruktorka logorytmiki

Wychowawczyni w grupie Zające. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego na profilu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zawsze chciała być nauczycielem mającym realny wpływ na rozwój najmłodszych. Współpracę z dziećmi zaczęła już na studiach pedagogicznych uczestnicząc w zajęciach praktycznych w przedszkolach i szkołach. Późniejsze praktyki uzupełniały jej wiedzę o rozwoju dzieci.

Dowiedz się więcej

Wychowawczyni grup na licznych koloniach i zimowiskach, które od 2011 roku wpisały się w jej stały grafik wakacyjny i zimowy. Od 2017 roku została kierownikiem kolonii. Ma ukończony kurs animatora czasu wolnego oraz jogi dla dzieci. Uwielbia organizować zajęcia taneczne dla swoich wychowanków. W wolnym czasie jeździ na rolkach, snowboardzie, tańczy, podróżuje i majsterkuje – nie ma rzeczy, której nie naprawi!

Kadra Solantis

Dominika

Nauczyciel, lektorka języka angielskiego

Wychowawczyni w grupie Szopy. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Tuż po maturze wyjechała na wymianę międzynarodową do USA, gdzie przez 13 miesięcy opiekowała się wspaniałymi dziećmi. Miała okazję poznać amerykańskie przedszkola i zakochać się w pracy nauczyciela. Po tym doświadczeniu wiedziała, że jej miejsce jest tam, gdzie są dzieci.

Dowiedz się więcej

Bycie nauczycielem to dla niej niezwykłe wyzwanie. Jej misją jest odnaleźć magiczny klucz, dzięki któremu dotrze indywidualnie do każdego dziecka. Zobaczyć i zrozumieć świat, taki jakim widzą go jej przedszkolaki. Świat pełen kolorów i niespodzianek bez uprzedzeń, zła. Codziennie stara się ich przez niego prowadzić w taki sposób, żeby nie tracili entuzjazmu, wiary w swoje możliwości oraz dobra, które w sobie noszą. W swojej pracy bazuje na akceptacji potrzeb oraz emocji dzieci, zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Kadra Solantis

Agata

Nauczyciel, lektorka języka angielskiego​

Wychowawczyni w grupie Zające. Absolwentka studiów na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uniwersytecie Śląskim. Swoją pracę zaczynała na stanowisku pomocy nauczyciela w językowym przedszkolu. Jako nauczyciel pracuje od 2 lat. W pracy z dziećmi stawia na indywidualne podejście, wspieranie talentów oraz kreatywności. Wierzy w to, że dzieci uczą się biorąc przykład z dorosłych, dlatego nieustannie dąży do tego, by być lepszą osobą i nauczycielem. W swojej pracy inspirację czerpie z podejścia Reggio Emilia.

Dowiedz się więcej
Dziecko ma „sto języków”, czyli komunikuje się poprzez słowa, ruch, rysunek, konstrukcje, muzykę na wiele różnych sposobów, aby wyrazić swoją wiedzę i przeżycia. Jej głównym zadaniem jest rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na różne sposoby. „Dziecko składa się ze stu. Ma sto języków, sto rąk, sto myśli, sto sposobów, w jakie myśli, bawi się i mówi. Sto – zawsze sto rodzajów słuchania, dziwienia się i kochania.” – Loris Malaguzzi „100 języków dziecka”.
Kadra Solantis

Żaneta

Nauczyciel, oligofrenopedagog​

Wychowawczyni w grupie Szopy. Absolwentka studiów magisterskich o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog. Od zawsze praca z dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Jej zdaniem, niczego dziecku nie powinno się narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Dowiedz się więcej

W swojej pracy kieruje się mottem: „Pomóż mi to zrobić samemu” – Maria Montessori.

Kadra Solantis

Eliza

Nauczyciel, instruktorka tańca

Wychowawczyni w grupie Lisy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach im. Janusza Korczaka na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dzięki uznaniu rodziców swoich podopiecznych została nagrodzona w plebiscycie edukacyjnym Dziennika Zachodniego jako „Nauczyciel roku 2021” w Siemianowicach Śląskich. Wychowawca grupy „Liski”, na co dzień w przedszkolu Solantis zajmuje się również prowadzeniem social-mediów. Powiązana z dziedziną tańca od ponad 12 lat. Medalistka na arenie międzynarodowej w tańcu mażoretkowym.

Dowiedz się więcej
Od 2017 roku regularnie wyjeżdża na obozy letnie w roli wychowawcy kolonijnego, instruktorki tańca dla dzieci oraz animatorki czasu wolnego. Trenerka 1 stopnia zajęć marki Sensoplastyka®. Jej zainteresowania to rozwój osobisty, networking oraz social media. Powtarzając za Januszem Korczakiem w swojej pracy pragnie być dobrym wychowawcą, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – przeżywa wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.
Kadra Solantis

Kasia

Nauczyciel, lektorka języka angielskiego, terapeutka ręki

Wychowawczyni w grupie Lisy. Wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła również szkolenie z terapii ręki. Jest osobą, która stawia na rozwój; obecnie uczęszcza na studia podyplomowe z logopedii. 

Dowiedz się więcej

Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Cieszy się, że może wspierać najmłodszych na ich wczesnym etapie rozwoju oraz obserwować ich postępy.

W wolnej chwili ćwiczy pilates, czyta książki oraz zwiedza świat.

Kadra Solantis

Ania

Nauczyciel, oligofrenopedagog

Wychowawczyni w grupie Lisy. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego na profilu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Na dłuższy czas związana z grupą specjalną w przedszkolu. Praca ta nauczyła ją ogromu cierpliwości, cieszenia się z małych postępów, a przede wszystkim indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Dowiedz się więcej

Zapalona ogrodniczka, każdą wolną chwilę poświęca roślinom, a jej ulubione miejsce to ogródek.

Interesuje się nowymi metodami pracy z dziećmi, edukacją alternatywną, na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę.

Kadra Solantis

Basia

Nauczyciel, instruktorka zajęć muzycznych wg Batti Strauss​

Wychowawczyni w grupie Rysie. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Podczas studiów uczęszczała na liczne praktyki do przedszkoli, brała udział w animacjach dla dzieci, a także spełniała się w charakterze wychowawcy kolonijnego. Działania te utwierdziły ją w przekonaniu, że praca z dziećmi to jej pasja i wymarzony zawód. Obejmowała wielokrotnie wychowawstwo w grupie najmłodszych dzieci. Uczestniczyła w wielu warsztatach metodycznych dla nauczycieli, które pozytywnie wpłynęły na poziom kształcenia wychowanków poprzez zabawy muzyczno-ruchowe oraz działania kreatywne.

Dowiedz się więcej

Pełna uśmiechu i cierpliwości stara się tworzyć miłą i przyjazną atmosferę dla wszystkich przedszkolaków. Reaguje na potrzeby dzieci, tak by wykrzesać z nich jak najwięcej dziecięcej radości. Jej ulubioną formą spędzania czasu  z dziećmi jest obcowanie z naturą, odkrywanie świata przyrody poprzez obserwację i omawianie zachodzących w niej zmian oraz zjawisk. Pani Basia za Froeblem twierdzi, że dzieci są jak kwiaty, „Musisz się do nich schylić, żeby je rozpoznać”. Do swoich wychowanków podchodzi indywidualnie pamiętając, że każdy z nich jest wyjątkowy, niepowtarzalny, a co najważniejsze, należy wyjść naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom każdego dziecka.

Kadra Solantis

Daria

Pomoc nauczyciela

Studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem rodzinnym. Na swojej ścieżce zawodowej doświadczyła pracy z dziećmi w różnym wieku. Pracowała w domu dziecka, w żłobku oraz na sali zabaw jako animatorka.

Dowiedz się więcej

Cechuje ją komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a także pozytywne nastawienie do pracy. Jej motto brzmi: „Otwarte serce wobec dzieci to klucz do ich szczęścia i rozwoju”.

Kadra Solantis

Oliwia

Pomoc nauczyciela, bajkoterapeutka

Studentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika Przedszkolna I Wczesnoszkolna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość oraz pozwala na wykorzystanie pokaźnych umiejętności w zakresie plastyki. Ukończyła kurs opieki dziecięcej, doświadczona w pracy z maluchami w żłobkach i przedszkolach. 

Dowiedz się więcej

 

Stara się dostrzegać indywidualne potrzeby i predyspozycje najmłodszych – wspierając się pedagogiką Marii Montessori, otwiera wychowankom okno, przez które mogą spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Wyjątkowo cierpliwa, opanowana, lecz również stanowcza. Kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich podopiecznych – w jej obecności przysłowiowy włos dziecku z głowy nie spadnie.

Kadra Solantis

Marta

Nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

Nauczycielka wspomagająca w grupie Zające. Absolwentka studiów na kierunku Pedagogika Specjalna na Uniwersytecie Śląskim. Wieloletnia instruktorka harcerska. To właśnie w harcerstwie odnalazła swoją pasję do pracy z dziećmi. Dąży do zdobywania przez dzieci jak największej samodzielności i wiary we własne siły i możliwości.
Dowiedz się więcej
W przedszkolu Solantis zajmuje się wspieraniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również prowadzi wyjątkowe zajęcia z… Survivalu!
Kadra Solantis

Angelika

Pomoc nauczyciela, terapeutka umiejętności społecznych

Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przez dwa lata opiekowała się i wspierała rozwój  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Nieustannie dąży do doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności, czynnie uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Dba o to, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami pedagogicznymi i nowoczesnymi metodami pracy z dziećmi.

Dowiedz się więcej

 

W jej podejściu do pracy z najmłodszymi najważniejsze jest napełnienie wszelkich działań miłością, cierpliwością, zrozumieniem i pasją. To te właśnie cechy tworzą korzystne warunki dla budowy inspirującej i pozytywnej przestrzeni edukacyjnej, w której dzieci mogą rozwijać się nie tylko umysłowo, ale przede wszystkim emocjonalnie.

Jej motto, „Nasza rola to nie jedynie kształtowanie umysłów, lecz przede wszystkim serc”. Jest ono odzwierciedleniem jej głębokiego przekonania, że prawdziwa edukacja obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie wartości i uczuć, które kształtują serca dzieci, przygotowując je do przyszłości.

Kadra Solantis

Matylda

Logopedka

Studentka 5 roku Logopedii na Uniwersytecie Śląskim. Myśl o zostaniu logopedą pojawiła się u niej już w gimnazjum, w czasie zajęć języka migowego (który zna w stopniu komunikatywnym). Od tego czasu wiedziała, że chce pracować z drugim człowiekiem. W szczególności tym najmłodszym. Od 4 lat aktywnie angażuje się w działalność kół naukowych na studiach. Wielokrotnie występowała na konferencjach logopedycznych – studenckich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
Dowiedz się więcej

Logopedię łączy ze swoją największą pasją – sztuką. Tworząc książki obrazkowe może łączyć oba te światy. Autorka książki wczesnokonceptowej „BUBA i jego zabawki” (odpowiedzialna za grafikę i warstwę tekstową). Z wielkim zamiłowaniem otwiera przed dziećmi świat książek i sztuki – wspólnie czytając i tworząc artystyczne „małe-wielkie” dzieła plastyczne.

Relację z dziećmi buduje na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu i akceptacji.

W wolnych chwilach uwielbia praktykować jogę i robić zdjęcia aparatem analogowym.

Kadra Solantis

Natalia

Pomoc nauczyciela

Studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersyteckie Śląskim. Już od dawna wiedziała, że chce pracować z dziećmi, ale to właśnie na studiach zrozumiała, że chce się kształcić w kierunku Pedagogiki Montessori, pedagogiki przyrodniczej oraz w technikach sensorycznych.

Dowiedz się więcej

 

Obecnie uczęszcza na kursy poszerzające wiedzę z zakresu edukacji multisensorycznej oraz mindfulness. 

Kadra Solantis

Aleksandra

Psycholożka

Psycholog dziecięcy, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2021 roku pracuje z dziećmi jako psycholożka przedszkolna, wcześniej doświadczenie zdobywała w miejscach zajmujących się diagnozą i terapią dzieci oraz wspieraniem rodziny takich jak KORWR, PPP, szkoła specjalna, fundacje pozarządowe. Stale aktualizuje swoją wiedzę z dziedziny psychologii rozwojowej, biorąc udział w szkoleniach i śledząc najnowsze wyniki badań. Jako psycholog wspiera dzieci i ich opiekunów oraz kadrę przedszkola, oferując m.in. poradnictwo psychologiczne i wychowawcze, prowadząc działania psychoedukacyjne i profilaktyczne.

Dowiedz się więcej

Pracuje z poszanowaniem granic i podmiotowości człowieka w każdym wieku. W swojej pracy łączy różne podejścia, w tym systemowe i poznawczo-behawioralne. Inspiruje się też nurtem rodzicielstwa bliskości.

W przedszkolu Solantis współorganizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, a także udziela rodzicom konsultacji online oraz prowadzi warsztaty psychoedukacyjne.

Kadra Solantis

Dominika

Nauczyciel w klubie dziecięcym

Wychowawczyni w grupie Wiewiórki. Absolwentka studiów magisterskich o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryła pracując jako wychowawca kolonijny, a w późniejszym czasie, jako wychowawca w przedszkolu. Uwielbia pracę z najmłodszymi, która sprawia jej wielką radość i przyjemność. W swojej pracy charakteryzuje się ciepłem, miłością i dużą cierpliwością. Dąży do zdobywania przez dzieci jak największej samodzielności, uważając, że potrafią więcej niż im się wydaje.

Dowiedz się więcej

 

Dba, aby każde dziecko posiadało poczucie własnej wartości oraz czuło się ważne. Najważniejsze w jej pracy jest budowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w relacji nauczyciel – uczeń.

Kadra Solantis

Kamilla

Opiekunka w klubie dziecięcym

Opiekunka dziecięca w grupie Wiewiórki. Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dla której bardzo znaczącą rolę w rozwoju dziecka zajmuje kreatywność. W swojej pracy stara się oddziaływać na wyobraźnię, dzięki której wraz z dziećmi tworzy nieograniczone pole do rozwoju.

Dowiedz się więcej

Bardzo istotne jest dla niej to, co przekazują najmłodsi, ponieważ, według niej, każde dziecko musi czuć się wysłuchane i wiedzieć, że jego potrzeby są ważne.

Kadra Solantis

Mariola

Opiekunka w klubie dziecięcym

Opiekunka dziecięca w grupie Wiewiórki. Potrafi wykreować bajkowy świat do którego zabiera swoich milusińskich. Każdy dzień wśród dzieci jest dla niej dużą niespodzianką i niesłychaną przygodą. Patrzenie na rozwój i zdobywanie nowych umiejętności przez małych odkrywców przynosi jej wiele radości. Mariola twierdzi, że szczerość, zaufanie i uśmiech to największy skarb jaki może podarować mały człowiek. Chce wspierać i kształtować osobowość dziecka poprzez dostrzeganie jego różnorodności i wyjątkowości.

Dowiedz się więcej

 

Prawdziwą pasją Marioli jest rękodzieło – niestraszna jej praca z drewnem, tekstyliami i tekturą, a florystyka to jej konik.

Kadra Solantis

Agnieszka

Opiekunka w klubie dziecięcym

Opiekunka dziecięca w grupie Wiewiórki.  Według Agnieszki najważniejsza w pracy z dziećmi jest bliskość i wsparcie, dlatego ukończyła kurs „Bliskosciowych metod pracy z dziećmi do lat trzech”. Dzięki szkoleniu zdobyła aktualną wiedzę pedagogiczną oraz kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi w klubie dziecięcym oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu emocji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pracy bez kar i nagród – opartej na motywacji wewnętrznej dziecka.  

Dowiedz się więcej

Jest też pasjonatką kultury japońskiej i nowoczesnych form sztuki takich jak manga, anime i rysunek w stylu komiksowym. Nie zapominając przy tym o tradycyjnych książkach czy klasykach kina.

Kadra Solantis

Magda

Opiekunka w klubie dziecięcym

Opiekunka dziecięca w grupie Wiewiórki. Chociaż od wczesnych lat uwielbiała bawić i zajmować się dziećmi. Dopiero po szkole średniej zrozumiała, że to wsparcie w rozwoju najmłodszych jest dokładnie tym, co chce w życiu robić. Ukończyła dwuletnie studium na kierunku „opiekunka dziecięca”, by chwilę później rozpocząć swoją pierwszą pracę w żłobku. Może pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem w pracy z maluszkami oraz przedszkolakami.

Dowiedz się więcej

 

Ogromną radość czerpie z uśmiechu swoich podopiecznych oraz towarzyszeniu w codzienności.

Kadra Solantis

Beata

Kuchmistrzyni

Pani Beata troszczy się o kuchnię w naszym przedszkolu – zawsze punktualnie pojawia się w sali z smacznymi posiłkami dla naszych wychowanków.

Dowiedz się więcej

.

Kadra Solantis

Wiola

Pomoc porządkowa

Pani Wiola dba o czystość i porządek w naszym przedszkolu.

Dowiedz się więcej
Kadra Solantis

Aneta

Pomoc porządkowa

Pani Aneta dba o czystość i porządek w naszym przedszkolu.

Dowiedz się więcej
Kadra Solantis

Bogdan

Złota rączka

Pan Bogdan to nasz drużynowy majsterkowicz. Żadna usterka nie jest mu straszna.

Dowiedz się więcej

 

Lubi do każdego przyjacielsko zagadać. Chyba nie ma rodzica w naszym przedszkolu, który nigdy nie uciął sobie krótkiej pogawędki z Panem Bogdanem!

Dziewczyna z Perłą

Johannes Vermeer​

To możesz być TY! Poszukujemy ambitnych i kreatywnych osób do pracy w naszym wesołym zespole.

Dowiedz się więcej

Chcesz do nas dołączyć? Marzysz o tym by zmieniać edukację i żyjesz miłością do dzieci? Świetnie! Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres: przedszkole@solantis.pl