Nasz zespół

W naszym wyjątkowym przedszkolu docelowo znajduje się 5 przestronnych, świetnie urządzonych oddziałów: Zajączki, Liski, Rysie, Szopy, Wiewiórki

Zając
Lis
Ryś
Szop
Wiewiórka

Troskliwą opiekę nad dziećmi sprawuje kadra posiadająca nie tylko wymagane kwalifikacje, lecz przede wszystkim przepełniona pasją i miłością do najmłodszych. Są to nauczyciele i opiekunowie z nietuzinkowymi pomysłami, którzy w myśl edukacji wspierającej towarzyszą Państwa dzieciom w nauce życia, bez nachalności, dyskretnie wskazując ścieżki wiedzy. Sprawną komunikację z Naszym Zespołem gwarantuje aplikacja mobilna LiveKid

ZESPÓŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA TWORZĄ WYJĄTKOWI LUDZIE:

Kadra Solantis

Ilona

Dyrektor Przedszkola

Menadżer – edukator – nauczyciel dyplomowany – coach, od 2005 roku pełni funkcje dyrektora szkół i placówek oświatowych na różnych etapach edukacyjnych od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. Za działalność na rzecz edukacji nagradzana wielokrotnie nagrodami organów prowadzących i innych instytucji edukacyjnych.

Dowiedz się więcej

Nominowana do nagrody Chorzowianin Roku, Laureatka Honorowej Statuetki Batorego, za wyróżniającą pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Super Dyrektor 2020 r.”. Członek zespołu projektowego ogólnopolskiego projektu dot. indywidualizacji nauczania indywidualni.pl 

Prelegent ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz organów prowadzących „Nowoczesny Dyrektor” . Trener-szkoleniowiec Centrum Kształcenia Nauczycieli z zakresu zarządzania oświatą, autor artykułów i szkoleń dot. organizacji zdalnej edukacji na platformie TEAMS. Za nadrzędny cel stawia sobie wychowanie i wykształcenie dzieci tolerancyjnych, szanujących odrębność innych, pewnych siebie, śmiało wyrażających swoje zdanie. Dzieci o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Dzieci wrażliwych na piękno, sztukę, muzykę, przyrodę, otwartych na wiedzę i ciekawych świata. Dzieci, które bezpiecznie i śmiało będą przechodziły kolejne etapy swojej edukacji, by w przyszłości zdobywać świat.

Kadra Solantis

Mateusz

V-ce Dyrektor Przedszkola

Pedagog – neurodydaktyk. Od 2013 roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi i rodziną, wspierając cały system we wspólnej pracy edukacyjnej. Interesuje się diagnozą syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, gotowością i dojrzałością szkolną z perspektywy pedagogicznej, diagnozą błędu wychowawczego. 

Dowiedz się więcej

Pracował zarówno z dziećmi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jako diagnosta, rekruter, streetworker i pedagog, oraz z uczniami w elitarnych placówkach edukacyjnych. Pracuje z nauczycielami jako superwizor i trener w Fundacji Margines sprawując tam funkcję członka zarządu. Absolwent licznych programów i szkoleń z zakresu wychowania przez sztukę, terapii, edukacji przyjaznej mózgowi. Jest w trakcie zdobywania tytułu pedagoga specjalnego i arteterapeuty. Współtwórca raportu i standardów superwizji w systemie edukacji. Współautor monografii naukowej pod red. dr Danuty Morańskiej „Dylematy i wyzwania edukacji”. Autor i organizator rodzinnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Nominowany do nagrody „Osobowość roku” Dziennika Zachodniego, „Nauczyciela na Medal” i nagrody Uniwersytetu Śląskiego „PopScience”. Interesuje się psychoterapią systemową, systemowo-eriksonowską i eklektyczną. 

Kadra Solantis

Magdalena

Nauczyciel

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego na profilu Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zawsze chciała być nauczycielem mającym realny wpływ na rozwój najmłodszych. Współpracę z dziećmi zaczęła już na studiach pedagogicznych uczestnicząc w zajęciach praktycznych w przedszkolach i szkołach. Późniejsze praktyki uzupełniały jej wiedzę o rozwoju dzieci.

Dowiedz się więcej

Wychowawca grup na licznych koloniach i zimowiskach, które od 2011 roku wpisały się w jej stały grafik wakacyjny i zimowy. Od 2017 roku została kierownikiem kolonii. Ma ukończony kurs animatora czasu wolnego oraz jogi dla dzieci. Uwielbia organizować zajęcia taneczne dla swoich wychowanków. W wolnym czasie jeździ na rolkach, snowboardzie, tańczy, podróżuje i majsterkuje – nie ma rzeczy, której nie naprawi!

Kadra Solantis

Dominika

Nauczyciel

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Tuż po maturze wyjechała na wymianę międzynarodową do USA, gdzie przez 13 miesięcy opiekowała się wspaniałymi dziećmi. Miała okazję poznać amerykańskie przedszkola i zakochać się w pracy nauczyciela. Po tym doświadczeniu wiedziała, że jej miejsce jest tam, gdzie są dzieci.

Dowiedz się więcej

Bycie nauczycielem to dla niej niezwykłe wyzwanie. Jej misją jest odnaleźć magiczny klucz, dzięki któremu dotrze indywidualnie do każdego dziecka. Zobaczyć i zrozumieć świat, taki jakim widzą go jej przedszkolaki. Świat pełen kolorów i niespodzianek bez uprzedzeń, zła. Codziennie stara się ich przez niego prowadzić w taki sposób, żeby nie tracili entuzjazmu, wiary w swoje możliwości oraz dobra, które w sobie noszą. W swojej pracy bazuje na akceptacji potrzeb oraz emocji dzieci, zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

Kadra Solantis

Oliwia

Pomoc Nauczyciela

Studentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika Przedszkolna I Wczesnoszkolna. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach. Praca z dziećmi daje jej ogromną radość oraz pozwala na wykorzystanie pokaźnych umiejętności w zakresie plastyki. Ukończyła kurs opieki dziecięcej, doświadczona w pracy z maluchami w żłobkach i przedszkolach. 

Dowiedz się więcej

Stara się dostrzegać indywidualne potrzeby i predyspozycje najmłodszych – wspierając się pedagogiką Marii Montessori, otwiera wychowankom okno, przez które mogą spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Wyjątkowo cierpliwa, opanowana, lecz również stanowcza. Kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich podopiecznych – w jej obecności przysłowiowy włos dziecku z głowy nie spadnie.

Kadra Solantis

Żaneta

Nauczyciel

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog. Od zawsze praca z dziećmi sprawiała jej wielką satysfakcję. Praca nauczyciela jest jej pasją. Jej zdaniem, niczego dziecku nie powinno się narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka. W swojej pracy kieruje się mottem: „Pomóż mi to zrobić samemu” – Maria Montessori.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji

Chcesz do nas dołączyć? Zarażasz wszystkich dookoła pozytywną energią i żyjesz miłością do dzieci? Świetnie! Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres: przedszkole@solantis.pl

Przedszkole Solantis praca - dołącz do nas już teraz!