Misja przedszkola

Przedszkole leśne

nasz cel jest istotny

Naszym celem jest wychowywanie dzieci tolerancyjnych, szanujących odrębność innych, pewnych siebie, śmiało wyrażających swoje zdanie. Dzieci o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Dzieci wrażliwych na piękno, sztukę, muzykę, przyrodę.

KAŻDY INNY KAŻDY WAŻNY

Szanujemy i doceniamy indywidualność Państwa dzieci, pomagamy wzmacniać i rozwijać jego indywidualne predyspozycje i talent. Dbamy o wszechstronny rozwój. Uwrażliwimy na kulturę i sztukę. W podstawie programowej prowadzimy bogate zajęcia z sensoplastyki, kodowania i grania na instrumentach muzycznych.

Dzieci w przedszkolu
Przedszkole spacery

W ZDROWYM CIELE…

Zdrowie i sprawność dają nam moc i dodają pewności siebie. Zapewniamy dzieciom codzienny ruch na świeżym powietrzu, kontakt z naturą i obserwacje zmieniającej się przyrody. Każdy dzień i pogoda jest dobra na ruch, to nas hartuje i wzmacnia. Przedszkolaka w tym wieku charakteryzuje bogactwo form ruchu. Zadbamy o rozwój motoryki małej i dużej wprowadzając m.in. jogę w przedszkolu. Mając na uwadze prawidłowy rozwój motoryczny dziecka będziemy kształtować płynność i harmonię jego ruchów. Przygotujemy do podejmowania sportowych wyzwań i aktywności ruchowej przez całe życie.

DZIAŁAMY WSPÓLNIE

Priorytetem przedszkola Solantis jest stworzenie społeczności, w której dzieci, kadra przedszkola i rodzice (rodziny) będą się czuły bezpiecznie i swobodnie. Społeczności, podstawą której będzie zaufanie, dobra wola, sympatia i chęć do aktywnych działań na rzecz wychowania dziecka i umocnienia rodziny. Działanie to będzie realizowane na wielu płaszczyznach, przede wszystkim poprzez codzienny kontakt z rodzicem, wspólne omawianie rozwoju dziecka, udział w zebraniach, uroczystościach przedszkolnych, oraz organizowane przez nas prelekcje i warsztaty dla rodziców.

Rodzina